Általános Szerződési Feltételek

Ezen szolgáltatási szerződés létrejön a ételnet.hu-n regisztráló felhasználó, továbbiakban FELHASZNÁLÓ és az KRISZ-NET Kft.
cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 1. B. ép. fszt. 2.
Nyilvántartó bíróság, cégjegyzékszám: 08-09-019977 Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint cégbíróság
adószám: 23529357-2-08
továbbiakban SZOLGÁLTATÓ között amennyiben a felhasználó regisztrál vagy vásárlást kezdeményezett a honlapon.

A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

A szolgáltató a felhasználó részére biztosítja az ételnet.hu honlap használatának lehetőségét, beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját.

A szolgáltatás feltételei, felek kötelezettségei:

A szolgáltató a felhasználó adatait kizárólag ezen szerződés elválaszthatatlan részét képező "Adatvédelmi nyilatkozatban" foglaltaknak megfelelően kezelheti.
A szolgáltató a regisztrálás vagy vásárlás időpontjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást. A felhasználó felel a regisztrációs vagy vásárlási folyamatban általa megadott e-mail cím érvényességéért, és a regisztrációkor az általa választott jelszó illetéktelenek előtt való titokban tartásáért. A felhasználó kötelezettsége a szolgáltató felé azonnal jelezni az azonosítójával való mindenféle jogosulatlan használatot.
A felhasználó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott.

A szolgáltató az általa üzemeltetett szolgáltatás meghibásodása és esetleges kimaradása következtében keletkezett közvetlen, illetve közvetett károkért felelősséget nem vállal.
A felhasználó a szolgáltatást kizárólag csak jogszerű és törvényes célokra használhatja.
Tilos a szolgáltatást törvénybe ütköző célokra használni.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató önkényesen dönthet úgy, hogy a felhasználó regisztrációját figyelmeztetés nélkül törölje.

A szerződés időtartama, felmondása:

Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik.
A szerződést a felhasználó az adatvédelmi nyilatkozatban leírt módon bonthatja fel.
Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy a felhasználó törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást.
A jelen szerződés rendelkezéseinek módosítását a szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti.
Ez esetben a módosított szerződésszöveget a szolgáltató köteles a felhasználónak a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően e-mail vagy belső levelezés útján elküldeni.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a belépéssel - elfogadja a módosított szerződési feltételeket.

Egyéb rendelkezések:

A szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos magyar Ptk., a 2001.évi CVIII. törvény és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.
Felek bármifajta jogvitájuk esetén alávetik magukat a szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.
Amennyiben a jelen szerződés bármely pontja érvénytelen, úgy az egész szerződés nem válik érvénytelenné, az érvénytelen rész helyébe a felek akaratához legközelebb eső hasonló szabály lép.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Adatkezelő

1.1 Az adatkezelő megnevezése: KRISZ-NET Kft.
bejegyző bíróság neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint cégbíróság
Adószám: 23529357-2-08

1.2 Címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 1. B. ép. fszt. 2.

1.3 Telefonszáma: +36 / 30 844 6600

1.4 Kapcsolattartó: Szabó Krisztián

Adatkezelés

1.5 Előző adatkezelés: -

1.5.1 Az adatkezelő megváltozásának jogcíme: -

1.5.2 Előző nyilvántartási azonosító: -

1.6 Az adatkezelés megnevezése:
adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében, illetve a honlapon vásárló felhasználók esetében

1.7 Az adatkezelés célja:

1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (pl. vásárlási előzmények megtekintése; bizonylat, számla, nyugta letöltésének lehetősége; kedvenc rendszámok tárolása; belső levelezés).

2. Az ételnet.hu használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

1.8 Jogalapja

1.8.1 Jogszabályhely vagy más jogalap: érintett önkéntes hozzájárulása

1.8.2 Jogszabály címe:
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése

1.9 A tényleges adatkezelés helye:
megegyezik az adatkezelő címével

1.10 Az adatkezelés automatizáltsága:
részben gépesített

2. Adatfeldolgozás

Az Avtv. 2. §.-ának 15. pontja szerint „adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől”.

2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: KRISZ-NET Kft.

2.2 Címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony utca 1. B. ép. fszt. 2.

2.3 Telefonszáma: +36 30 844 6600

2.4 Kapcsolattartó: Szabó Krisztián

3. Az adatok forrása

3.1 Adatfajta megnevezése:

1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok: e-mail cím, típus (magánszemély, cég), név, ország, e-mail cím, továbbá a regisztráció vagy adatmódosítás során megadott összes személyes adathoz csak a honlap üzemeltetője fér hozzá.

2. Az ételnet.hu szolgáltatásainak használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza, de ezekhez az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Az ételnet.hu a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal, ez alól kivétel az IP-cím amit minden vásárláskor rögzítünk a vásárlási folyamat megkezdésekor.

3.2 Adatforrás megnevezése:
az érintett önkéntes hozzájárulása

3.3 Adatfelvétel (átvétel) jogalapja
az érintett önkéntes hozzájárulása

3.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:
érintett önkéntes hozzájárulása

3.3.2 Jogszabály címe: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése

3.4 Adatfelvétel (átvétel) módja:
regisztrációs kérdőív, adatmódosító kérdőív, vásárláskor kitöltött kérdőív

3.5 Az adat törlési határideje:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@etelnet.hu címre kell eljuttatni a bejelentkezéshez használt e-mail címről. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználó regisztrációját megszűntetésre kerül, de a felhasználóhoz tartozó vásárlásokról tárolt adatok, számlák, bizonylatok, nyugták nem kerülnek törlésre.

4. Adattovábbítás(ok)

A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A reklámok megjelenítése során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.

4.1 Adatfajta megnevezése:

4.2 Címzett neve:

4.3 Az adattovábbítás jogalapja

4.3.1 Jogszabályhely vagy más jogalap:

4.3.2 Jogszabály címe:

4.4 Az adattovábbítás módja:

4.5 Időpontja:

5. Az érintettek csoportja(i)

5.1 A csoport leírása:
A felhasználók csoportját azok a személyek alkotják, akik érdeklődésüknek megfelelően látogatják az ételnet.hu honlapot.

5.2 Érintettek száma:

6. Egyéb közlendők:

Mosonmagyaróvár, 2011. 10. 01.

Minden jog fenntartva KRISZ-NET Kft.
képv.: Szabó Krisztián ügyvezető

vissza az oldal tetejére

Miért regisztrálja éttermét?

 • Mert növeljük forgalmát.
  (Ha nem hozunk új megrendelése-
  ket, akkor Önnek nem kerül egy fillérjébe sem.)

 • Mert nálunk nincs regisztrációs díj, és havidíj sem!

 • Mert leegyszerűsítjük anyagbeszerzéseit.

 • Mert éttermét, étlapját, és heti menüajánlatát megtalálják az Interneten.

 • Mert meglévő weboldala a keresőkben velünk előrébb kerülhet.

 • Mert ingyenesen biztosítunk cégének mini weboldalt.

 • Mert velünk könnyen értékesíthet pizzát, kebapot, kínai ételeket, vagy napi menüt.
Regisztráció

Nyereményjáték

 
A hátralévő idő a sorsolásig
Eddigi játékosaink Játékszabályzat

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat
Üzemeltető:
Ételnet.hu
Fax:
+36/96/579-251
E-mail:
Éttermeknek Vásárlóknak

Keress minket a Facebookon